Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Budżet


Informacja o budżecie DPS "Hospicjum" na 2020 r.

Uchwała Nr XIV/298/2019 Rady miejskiej w Bielsku-Białej z dn. 17 12.2019r (Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2020 rok).
Plany finansowe: Dz. 852, Rozdz. 85202

Plan wydatków 1.765 837,00,-
w tym wydatki majątkowe -
Plan dochodów 297.200,00,-

w tym zadania finansowane z dotacji celowych 31.837,00,-


Koszt utrzymania 1 mieszkańca (zgodnie z Zarządzeniem
Nr ON.0050.882.2020.PS Prezydenta Miasta Bielska Białej
z dn. 27 stycznia 2020r wynosi: 6.758,74,-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 30 stycznia 2019r., poz 819

Lista załączników do artykułu:


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany: 2020-02-04 09:08:58
Data utworzenia: 2019-02-08 14:15:48

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
7 2020-02-04 09:08:58 Modyfikacja Administrator
6 2020-01-31 12:07:58 Modyfikacja Administrator
5 2020-01-22 08:51:51 Modyfikacja Administrator