Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Budżet


Informacja o budżecie DPS "Hospicjum" na 2019 r.

Uchwała Nr III/16/2018 Rady miejskiej w Bielsku-Białej z dn. 18 12.2018r (Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2019 rok).
Plany finansowe: Dz. 852, Rozdz. 85202

Plan wydatków 1.846 873,00,-
w tym wydatki majątkowe -
Plan dochodów 278.300,00,-

w tym zadania finansowane z dotacji celowych 29.873,00,-


Koszt utrzymania 1 mieszkańca (zgodnie z Zarządzeniem
Nr ON.0050.113.2019.PS Prezydenta Miasta Bielska Białej
z dn. 30 stycznia 2018r wynosi: 5.977,18,-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 30 stycznia 2019r., poz 819

Lista załączników do artykułu:

 


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2019-02-08 14:15:48
Data utworzenia: 2019-02-08 14:15:48

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
10 2020-07-13 15:03:23 Modyfikacja Administrator Wizja
9 2020-07-13 14:46:27 Modyfikacja Administrator Wizja
8 2020-05-20 10:41:21 Modyfikacja Administrator
7 2020-02-04 09:08:58 Modyfikacja Administrator
6 2020-01-31 12:07:58 Modyfikacja Administrator
5 2020-01-22 08:51:51 Modyfikacja Administrator
4 2020-01-14 09:23:56 Modyfikacja Administrator
3 2019-05-07 09:17:06 Modyfikacja Administrator
2 2019-02-08 14:16:30 Modyfikacja Administrator
1 2019-02-08 14:15:48 Dodane Administrator