ࡱ> gifDbjbj4n}}mFF4,:|$X 9 ,_ 0:!!!:!F Z: PLAN ZAMWIEC PULICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W DPS HOSPICJUM NA 2020 ROK. Nazwa zamwienia Kwota przeznaczona na wykonanie zamwienia Tryb zamwienia Zamwienia poni|ej progu 30 tys. euro art. 4, pkt 8 Zamwienia powy|ej progw przewidzianych Ustaw Prawo zamwieD publicznychWyposa|enie-poza ustaw-MateriaBy biurowe5000,00poza ustaw-MateriaBy gospodarcze5 000,00 poza ustaw-Cz[ci samochodowe5 700,00--Paliwo do samochodu8000,00 poza ustaw-Chemia gospodarcza, [rodki higieny itp.7000,00poza ustaw-Rkawice lateksowe, [rodki dezynfekcyjne 3000,00 poza ustaw -PozostaBe materiaBy np. prenumeraty czasopism, odzie|, po[ciel 6000,00 poza ustaw -Zakup lekw , materiaBw medycznych i produktw biobjczych 7000,00 poza ustaw -Zakup energii elektrycznej13000,00poza ustaw-Dostawa wody 17000,00 poza ustaw-Dostawa ciepBa28000,00poza ustaw-UsBugi remontowe (konserwacje, naprawy) 15900,00 poza ustaw-RTVv 4 6 p ᷬsg\T\Ih@hCJaJhmCJaJh@hFCJaJh@hB65CJaJh@hq25CJaJhNU5CJaJh@hj1e5CJaJh@h5CJaJh@h85CJaJh@h@CJaJhh'X5CJ aJ h-5CJ aJ h@h}R5CJ aJ h@hFl5CJ aJ h@hh'X5CJ aJ h 5CJ aJ h@5CJ aJ V> @ ` b $$Ifa$gd$a$gdh'Xb d f h j l k____GG_$vY$If]v^Y`a$gd $$Ifa$gdkd$$IfF4F#`0`! t06  44 layt n p LC7 $$Ifa$gd $IfgdFkd$$IfF4\=# 0 t0644 layty $$Ifa$gd * 4 : < Z \ H J X v x \ ~ 02@bd,8:ֺֺ֧꺧꺧֧֧֧֧h CJaJh@hVSCJaJhDDXCJaJh@h5CJaJhmCJaJh-CJaJh@hF5CJaJh@hCJaJh@hFCJaJB :1% $$Ifa$gd $IfgdFkd$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd * :1 $IfgdFkd$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd* > V Z \ .kdr$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd $$Ifa$gd\ $$Ifa$gd $$Ifa$gd $IfgdF F=1% $$Ifa$gd $$Ifa$gdDDX $IfgdFkda$$IfF\=#0 t0644 lap(yty H Z :1% $$Ifa$gd $IfgdFkdP$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gdZ r v x :1 $IfgdFkd?$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd $$Ifa$gd $$Ifa$gd F=1% $$Ifa$gd- $$Ifa$gd $IfgdFkd.$$IfF\=#0 t0644 lap(yty :kd$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd .0BD\^b $$Ifa$gd $$Ifa$gdDDX $$Ifa$gd $IfgdFbdF=1% $$Ifa$gd $$Ifa$gd- $IfgdFkd $$IfF\=#0 t0644 lap(yty:1% $$Ifa$gd- $IfgdFkd $$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd::1 $IfgdVSkd $$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd:>Ljl>>> >">,>J>L>>>>>>>>>>>?(?,?4?6?@?T?X?Z?^?`??̸٭~ph@h56CJaJh@hFlCJaJh-56CJaJh-h-56CJaJh@hlCJaJh@hj1eCJaJh@h&C5CJaJhDDXCJaJh@h&CCJaJUh@h5CJaJh@hCJaJh CJaJh-CJaJ):Nfjl.kd $$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd $$Ifa$gdl $$Ifa$gd $$Ifa$gd- $$Ifa$gd $IfgdF>.>F>F=1% $$Ifa$gd $$Ifa$gd- $IfgdFkd $$IfF\=#0 t0644 lap(ytyMateriaBy BHP3 000,00poza ustaw-Badania lekarskie pracownikw1 500,00poza ustaw-Zakup posiBkw dla mieszkaDcw Kwota przeznaczona na 2020rok: 142000,00,- -Przetarg nieograniczony na 2020 rok.Wywz nieczysto[ci staBych15 000,00poza ustaw-UsBugi pralnicze40 000,00poza ustaw-Dozory, przegldy pogwarancyjne, odprowadzenie [ciekw, usBugi serwisowe, utylizacja odpadw medycznych 43905,00 poza ustaw -OpBaty DSL internet OpBaty telefonii komrkowej OpBaty telefonii stacjonarnej 4000,00 poza ustaw -Ekspertyzy, opinie, analizy4 000,00poza ustaw-Ubezpieczenia7 000,00poza ustaw-Szkolenia pracownikw7 000,00poza ustaw-Zrodki |ywno[ci12900,00poza ustaw-UsBugi bankowe4000,00poza ustaw- SporzdziB: ZatwierdziB: Piotr FoBta Krystyna Piprek & & & & & & & & & . & & & ..& & & & & & .. F>J>L>>>:1% $$Ifa$gd $IfgdFkd $$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd>>>>>>:11 $IfgdFkd$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd>Z?\?`?? $$Ifa$gd- $$Ifa$gd$If^`gd-??????????@@6@<@H@f@h@@6AAPARATAXArAtAvAzA|AB0B2B4BRBTBBBBBBººŸŸ”͉}rrgh@hq2CJaJh@hFlCJaJh@hDDX5CJaJh@hDDXCJaJh@h&CCJaJh@h CJaJh CJaJhDDXCJaJh-CJaJh@hCJaJh@h5CJaJh@h56CJaJh-56CJaJh@hj1e56CJaJ(????@F=1% $$Ifa$gd $$Ifa$gd- $IfgdFkd$$IfF\=#0 t0644 lap(yty@@@6@J@:1% $$Ifa$gd $IfgdFkd$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gdJ@b@f@h@8A:1 $IfgdFkds$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd8A:AARATAVAXApArAtAvAzA $$Ifa$gd $$Ifa$gd zA|AAABBD;;;/ $$Ifa$gd $IfgdFkdb$$IfF\=#0 t0644 lap(ytyB2B4BLBNBRB $$Ifa$gd $$Ifa$gdRBTBBBD;/ $$Ifa$gd $IfgdFkdU$$IfF \=#0 t0644 lap(yt9 BBBBB:1 $IfgdFkdH$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gdBBBBBBCC4C8C:CDCbCdCCCCCCCCCCCCDDDDHDJDRDbDdDhDDDDDDữ|tdh9 h@5CJOJQJaJhDDXOJQJh9 hDDX5CJaJh9 hDDX5CJOJQJaJhDDXh@hB6h@hh'XCJaJh@h-5CJaJh@h-CJaJh@h CJaJhDDXCJaJh CJaJh-CJaJh@hFl5CJaJh@hFlCJaJ'BBCCC.kd7$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gd $$Ifa$gd-C4CFC^CbC $$Ifa$gd $$Ifa$gd $IfgdFbCdCCCCF=1% $$Ifa$gd $$Ifa$gd- $IfgdFkd&$$IfF\=#0 t0644 lap(ytyCCCCC:1% $$Ifa$gd- $IfgdFkd$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gdCCDDDFD:5-$a$gdB6gdrkd$$IfF\=#0 t0644 lap(yty $$Ifa$gdFDHDJDDDgdDDX$a$gdB6DDDDDD hrhB6hB6hDDX21h:p@. A!"R#$% $$If!vh5055! #v0#v#v! :V F4 t06++5055! yt$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F4 t06++50555yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yt9 $$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty$$If!vh50555#v0#v#v#v:V F t0650555p(yty^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy FF E Tekst dymkaCJOJQJ^JaJtt h'XTabela - Siatka7:V0PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] m n :?BDD &/6b * \ Z b:lF>>>?@J@8AzABRBBBCbCCCFDD #$%'()*+,-.0123458@0( B S ?oPR^r8gh$%NOuv =?uz{-?Beh\_lo*+;;PRVVWXDEgo$,--99fn ""MVt~=EFFRRUUz{!"#?GHSemOUY]]_do769 @y I -#- q2~5='6B6*F>R@&C}RGSVSNUh'XDDXE\/bdj1eFlpy/zR IlI0 8y)x\EmFm IDF{raL}mo@ @{4m`` ``>UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialMNLucida Handwriting5. .[`)TahomaA$BCambria Math"fgfg-! ^ ^ !24djj3QHP? I 2!xx7PLAN ZAMWIEC PULICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI WPiotrPiotrOh+'0t $ 0 < HT\dl8PLAN ZAMWIE PULICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI WPiotrNormalPiotr2Microsoft Office Word@vA@͋0@d@@d@^՜.+,0 hp|  j 9PLAN ZAMWIE PULICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W Tytu !"#$%&'()*+,-./012345679:;<=>?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdehRoot Entry F1_jData 81TableE!WordDocument4nSummaryInformation(VDocumentSummaryInformation8^CompObjr F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDoc9q