ࡱ> molNbjbj4v}}dFF,L|   SUUUUUUP!#U9U ###  S#S### ^1#?0#$$#$##UU`$F Z: PLAN ZAMWIEC PULICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W DPS HOSPICJUM NA 2019 ROK. Nazwa zamwienia Kwota przeznaczona na wykonanie zamwienia za 2018r. Tryb zamwienia Zamwienia poni|ej progu 30 tys. euro art. 4, pkt 8 Zamwienia powy|ej progw przewidzianych Ustaw Prawo zamwieD publicznychWyposa|enie 10000,00,-poza ustaw34 009,20MateriaBy biurowe 5000,00,-poza ustaw 5 466,47MateriaBy gospodarcze 16200,00,- poza ustaw 9 890,89Cz[ci samochodowe5000,00,-- 4061,49Paliwo do samochodu 10000,00,-poza ustaw10 082,67Chemia gospodarcza, [rodki higieny itp. 10000,00,-poza ustaw10 104,90Rkawice lateksowe, [rodki dezynfekcyjne 10000,00,- poza ustaw 9 458,68PozostaBe materiaBy np. prenumeraty czasopism, odzie|, po[ciel 12500,00,- poza ustaw 19 328,20Zakup lekw , materiaBw medycznych i produktw biobjczych 18000,00,- poza ustaw 15 467,84Zakup energii elektrycznej 17000,00,-poza ustaw15 787,29Dostawa wody 5000,00,-poza ustaw 4 532,76Dostawa ciepBa 38200,00,-poza ustaw39 694,10UsBugi remontowe (konserwacje, naprawy) 20900,00,- poza ustaw24 883,83MateriaBy BHP 3000,00,-poza ustaw1 499,81Badania lekarskie pracownikw 1500,00,-RTVv< P  8 J L N z | ɽ᫠tldlt\ttlt\ttldhJCJaJhb@CJaJh%nCJaJh@h%nCJaJh%nh%n5CJaJh%n5CJaJh@h%n5CJaJh@h@CJaJhh'X5CJ aJ hb@5CJ aJ h@h{5CJ aJ h@h}R5CJ aJ h@hFl5CJ aJ h@hh'X5CJ aJ h 5CJ aJ h@5CJ aJ $V> R T t v $$Ifa$gd%n $$Ifa$gd$a$gdh'Xv x z | ~ l````HH`$vY$If]v^Y`a$gd $$Ifa$gdkd$$IfF4Fc b$` `* t0%  44 laPyt%n MD88 $$Ifa$gd $IfgdFkd$$IfF4\c b$ 2 t0%44 laPyt%n $$Ifa$gd /& $IfgdFkd$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd 8 L $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gdL N z | G>2& $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $IfgdFkd$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n  " J b | & ( * | (JLh.L^`b,>@B`btx .@Bh@h%n5CJaJhJCJaJh@h%nCJaJhb@CJaJh%nCJaJR /& $IfgdFkdz$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd  $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gd " J L d G>2& $$Ifa$gd%n $$Ifa$gd/S $IfgdFkdk$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%nd | /& $IfgdFkd\$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd ( $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gd( * | ~ G>222 $$Ifa$gd $IfgdFkdM$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n /kd>$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd LNjln $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gdDDX $$Ifa$gd $IfgdF0G>2& $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $IfgdFkd/$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n02JL`b/kd $$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gdb $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $IfgdFG>22 $$Ifa$gd $IfgdFkd $$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n,@B`/& $IfgdVSkd $$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd`bz $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gdG>222 $$Ifa$gd $IfgdFkd $$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n.BD/kd $$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gdBD`vHH*H,H.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH4I6I:IILIfIxIzI|IIIIIIIIIzJ|JJJJJJتΟh&h%nCJaJh@hJCJaJh%n56CJaJh@h%n56CJaJhb@CJaJUhJCJaJh%nCJaJh@h%nCJaJh@h%n5CJaJ>D`bx $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gd%n $$Ifa$gd $IfgdFG>2& $$Ifa$gd%n $$Ifa$gd $IfgdFkd $$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%npoza ustaw 634,00Zakup posiBkw dla mieszkaDcw Kwota przeznaczona na 2019 rok: (brutto) 133042,50,- - 131730,98,-Wywz nieczysto[ci staBych 10500,00,-poza ustaw15 904,00UsBugi pralnicze 30000,00,-poza ustaw34 278,59Dozory, przegldy pogwarancyjne, odprowadzenie [ciekw, usBugi serwisowe, Utylizacja odpadw medycznych 26000,00,- poza ustaw 43 639,88 OpBaty telefonii komrkowej OpBaty telefonii stacjonarnej 4 000,00,- poza ustaw 4 123,68Ekspertyzy, opinie, analizy400,00,-poza ustaw 787,20Ubezpieczenia7000,00,-poza ustaw6 155,05Szkolenia pracownikw7 000,00,-poza ustaw6 845,86Zrodki |ywno[ci10900,00,-poza ustaw14 199,01UsBugi bankowe4000,00,-poza ustaw 3 401,73 SporzdziB: ZatwierdziB: Piotr FoBta Krystyna Piprek & & & & & & & & & . & & & ..& & & & & & .. H,H.HlH/& $IfgdFkd$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gdlHnHHHHHHH $$Ifa$gdJ $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $Ifgdb@ $IfgdFHH4I6INIG>2& $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gdDDX $IfgdFkd$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%nNIfIzI|II/& $IfgdFkd$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gdIIIII $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gdIIJJJJG>222 $$Ifa$gd $Ifgd-Wkd$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%nJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLL8LJLLLNLjL~LLLLLLLMMMM:M@MBMDMPMjM|M~MMMMMMMMMMMMM0N2Nƾƾζh@hB6h@h-WCJaJh-WCJaJhh'XCJaJhb@CJaJhCJaJh@h%n5CJaJh-Wh%nCJaJhJCJaJh@h%nCJaJh%nCJaJ=JJJJJJJJJJJKKKK $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gdKKKRKKKE<<<0 $$Ifa$gd $IfgdFkd$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%nKKKKKK $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gdKKL L8LE<0$ $$Ifa$gd $$Ifa$gdb@ $IfgdFkd$$IfF \c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n8LLLNLjLL;2& $$Ifa$gdDDX $IfgdFkdt$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@LLLLL/& $IfgdFkde$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gdLLMM $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gd $$Ifa$gdMM:MRMjMG>2& $$Ifa$gd $$Ifa$gdb@ $IfgdFkdV$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%njM~MMMM;2& $$Ifa$gd $IfgdFkdG$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@MMMMM/kd8$$IfF\c b$ 2 t0%44 laPp(yt%n $$Ifa$gdb@ $$Ifa$gdMMMMM.N0N2NNNgdDDX$a$gdB6gdr 2N:NJNLNPNhNNNNNNNNNNĽ hrhB6hB6h9 h@5CJOJQJaJhDDXOJQJh9 hDDX5CJaJh9 hDDX5CJOJQJaJhDDX21h:p@. A!"R#$% $$If*!vh5 55*#v #v#v*:V F4 t0%++5 55*aPyt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F4 t0%++5 5525 aPyt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n$$If*!vh5 5525 #v #v#v2#v :V F t0%5 5525 aPp(yt%n^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy FF E Tekst dymkaCJOJQJ^JaJtt h'XTabela - Siatka7:V0PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] d v BJ2NN !.:v L d ( 0b`DlHHNIIIJKKK8LLLMjMMMN "#()*+,-/01234567898@0( B S ?f+W^rBOQgpqr>GHr'DMN !1:IRST3LNST[hjmyz{Y[]_ijyz!"#HPQRcf99;;QRYYABOQgpqr'(>GHI*,DMNO !1:IRST}LNST[hjkmyz{X[\_ggijwwy!"#HPQR[fA@9 @yuN I -#J q2~5='6B6*F>b@R@&C}RGSVSNUh'XDDXE\/bdmdj1eFl%npy~/z-WR IlI0 8y)x\EmFm IDF/S{raL&}df@4dHH HHHUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialMNLucida Handwriting5. .[`)TahomaA$BCambria Math"9q'Yg9q'2222!24d``3QHP? I 2!xx7PLAN ZAMWIEC PULICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI WPiotrPiotrOh+'0 , L X d p|8PLAN ZAMWIE PULICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI WPiotrNormalPiotr4Microsoft Office Word@_@S@":YU@o22՜.+,0 hp| ` 8PLAN ZAMWIE PULICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcefghijknRoot Entry F`FpData <)1TableI$WordDocument4vSummaryInformation(\DocumentSummaryInformation8dCompObjr F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDoc9q