Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT


OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Aleja Armii Krajowej 181 informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„ Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” w Bielsku-Białej”

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę nr 1:

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

 

P.U.P.H. „Pietruszka”

Daria Bartosik

Ul. Kasztanowa 11E

43-227 Góra

 

UZASADNIENIE WYBORU WYKONAWCY:

 

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszą cenę wykonania zamówienia oraz spełnił wszystkie kryteria wyboru oferty.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 14.12.2020r.

Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (po 14.12.2020r.)

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie ofert:

 

 

Nr oferty

 
 

Nazwa i adres wykonawcy
 

Kryterium 1 i 2 ceny ofert/znaczenie
 

Łączna punktacja w kryterium1 i 2/ kolejność
 

Uwagi

 
 

 

1.
P.U.P.H. „Pietruszka”

Daria Bartosik

Ul. Kasztanowa 11E

43-227 Góra
 

60 pkt.+40pkt.
 

100 pkt./1
 

Najkorzystniejsza oferta
 

 

2.

 
Catermed S.A.

ul. Traktorowa 126

91-204 Łódź

 
 

59,5 pkt. +40 pkt.
 

99,5 pkt./2
 

-

 

 
 

 

3.

 
P. „Kompol” Sp. Z o.o.

ul. Gen. Pułaskiego 4A/1-2

43-300 Bielsko-Biała
 

53,2 pkt. + 40pkt.
 

93,2 pkt./3
 

-
 

 

4.

 
       Bistro „Apetyczna”

          Anna Nowak

          ul. Podwale 36

          43-300 Bielsko-Biała

 
 
 

78,2 pkt./4
 

 

-
 

Dyrektor

mgr K. Piprek


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2020-12-08 13:16:04
Data utworzenia: 2020-12-08 13:07:08

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
3 2020-12-08 13:18:28 Modyfikacja Administrator
2 2020-12-08 13:16:04 Modyfikacja Administrator
1 2020-12-08 13:07:08 Dodane Administrator