Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Otwarcie ofert w dn. 03.12. 2020r. godz. 10:30

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: DPS Hospicjum
zamówienie na: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców DPS Hospicjum
wartość: 183000,00zł brutto
termin składania ofert: 2020-12-03
termin otwarcia ofert: 2020-12-03
termin wykonania: 2021-01-01


                                                            Dom Pomocy Społecznej  „Hospicjum”

                                                         43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 181

                                                                       tel./fax/ 0 (33) 814-71-45

                                                                          NIP: 547-10-31-623

 

 

 

Otwarcie ofert

 

          W dn. 03.12.2020r. godz. 10:30  w obecności oferentów nastąpiło otwarcie ofert dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług polegających na wytwarzaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”.

 

Kwota przeznaczona na wykonanie w/w zamówienia:

 

183 000,00,- PLN brutto.

(20,00 osobo/doba brutto)

Oferenci:

 

1.       PPHU ”Pietruszka”

          Daria Bartosik

          ul. Kasztanowa 11E

          43-227 Góra                     cena na wykonanie zamówienia:            132 451,20,- PLN brutto.

                                                                                                                                                                                                                                                                      (14,51 osobo/doba brutto)

 

2.         Przedsiębiorstwo „KOMPOL”

            Sp. z o.o.

            ul. Gen. Pułaskiego 4a/1-2

            43-300 Bielsko-Biała

            HOSTEL „Krokus”     cena na wykonanie zamówienia:          139 521,25,- PLN brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                  (15,29 osobo/doba brutto)

3.         „CATERMED” S.A.

            ul. Traktorowa126

            91-204 Łódź                             cena na wykonanie zamówienia:          132 951,25,- PLN brutto.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      (14,57 osobo/doba brutto)

 

4.         Bistro „Apetyczna”

            Anna Nowak

            ul. Podwale 36

            43-300 Bielsko-Biała                cena na wykonanie zamówienia:          176 112,50,- PLN brutto

                                                                                                                               (19,30 osobo/doba brutto)

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej BIP DPS „Hospicjum” (www.hospicjum.wizja.net) oraz na stronie portalu Uzp po uzupełnieniu wymaganych dokumentów oraz po terminie wymaganym przez Pzp.

 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Fołta

Bielsko-Biała dn. 03.12.2020r.v


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2020-12-03 11:30:59
Data utworzenia: 2017-02-02 10:22:55

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
11 2020-12-03 11:30:59 Modyfikacja Administrator
10 2020-11-25 10:55:11 Modyfikacja Administrator
9 2019-11-29 10:06:11 Modyfikacja Administrator
8 2019-11-29 10:03:04 Modyfikacja Administrator
7 2019-11-22 10:49:14 Modyfikacja Administrator
6 2019-11-22 10:46:24 Modyfikacja Administrator
5 2019-11-22 10:44:09 Modyfikacja Administrator
4 2019-11-22 10:43:32 Modyfikacja Administrator
3 2019-11-22 10:41:22 Modyfikacja Administrator
2 2019-02-08 14:55:17 Modyfikacja Administrator
1 2017-02-02 10:22:55 Dodane Administrator