Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum
zamówienie na: "Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „HOSPICJUM” w Bielsku-Białej”

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Aleja Armii Krajowej 181 informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„ Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” w Bielsku-Białej”

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę nr 1:

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

 

P.U.P.H. „Pietruszka”

Daria Bartosik

Ul. Kasztanowa 11E

43-227 Góra

 

UZASADNIENIE WYBORU WYKONAWCY:

 

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszą cenę wykonania zamówienia oraz spełnił wszystkie kryteria wyboru oferty.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 14.12.2020r.

Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (po 14.12.2020r.)

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie ofert:

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Kryterium 1 i 2 ceny ofert/znaczenie

 

Łączna punktacja w kryterium1 i 2/ kolejność

 

Uwagi

 

 

 

1.

P.U.P.H. „Pietruszka”

Daria Bartosik

Ul. Kasztanowa 11E

43-227 Góra

 

60 pkt.+40pkt.

 

100 pkt./1

 

Najkorzystniejsza oferta

 

 

2.

 

Catermed S.A.

ul. Traktorowa 126

91-204 Łódź

 

 

59,5 pkt. +40 pkt.

 

99,5 pkt./2

 

-

 

 

 

 

3.

 

P. „Kompol” Sp. Z o.o.

ul. Gen. Pułaskiego 4A/1-2

43-300 Bielsko-Biała

 

53,2 pkt. + 40pkt.

 

93,2 pkt./3

 

-

 

 

4.

 

       Bistro „Apetyczna”

          Anna Nowak

          ul. Podwale 36

          43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

78,2 pkt./4

 

 

-

 

Dyrektor

mgr K. Piprek


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2022-11-23 09:58:00
Data utworzenia: 2020-12-08 12:52:35

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
3 2022-11-23 09:58:00 Modyfikacja Administrator
2 2020-12-08 13:13:18 Modyfikacja Administrator
1 2020-12-08 12:52:35 Dodane Administrator